“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2013 Ngày 05 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh. 03
24-09-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2013 Quyết định số 1875/QĐ-UBND bổ sung danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh. 14
23-09-2013 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 18
24-09-2013 Quyết định số 1912/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 19
24-09-2013 Quyết định số 1913/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. 31
26-09-2013 Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 33
27-09-2013 Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
13,937,086 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner