“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2013 Ngày 25 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
UBND huyện Nam Đông
07-10-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư các hạng mục phát triển sản xuất từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2013 Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc ban hành mẫu Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử tại UBND huyện/thị xã/thành phố. 10
09-10-2013 Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo tồn Sao la. 16
11-10-2013 Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
14-10-2013 Quyết định số 2043/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia một số khoản thu từ năm 2013. 28
18-10-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết. 30
13,956,703 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner