“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2013 Ngày 05 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Phú Vang
25-10-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2013 Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh. 10
24-10-2013 Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 12
24-10-2013 Quyết định số 2169/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 13
24-10-2013 Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh. 15
25-10-2013 Quyết định số 2182/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2014. 16
28-10-2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014. 30
13,938,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner