“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2013 Ngày 15 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
01-11-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
07-11-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
HĐND huyện Phong Điền
25-10-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. 33
25-10-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch xã Điền Lộc, huyện Phong Điền theo định hướng đô thị loại V. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2013 Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). 39
05-11-2013 Quyết định số 2326/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh. 41
11-11-2013 Công văn số 5984/UBND-CT về việc hiệu đính năm ban hành văn bản được trích dẫn tại Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
13,956,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner