“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2013 Ngày 25 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Quảng Điền
13-11-2013 Chỉ thị số 12/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2013 Quyết định số 2383/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo. 49
12-11-2013 Quyết định số 2393/QĐ-UBND về việc chuyển tên gọi thôn thành tổ dân phố của thị trấn Sịa. 54
12-11-2013 Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng. 56
15-11-2013 Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh. 58
19-11-2013 Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách giải thưởng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013. 60
19-11-2013 Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013. 64
13,938,259 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner