“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2013 Ngày 25 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 04
12-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. 07
12-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về đặt tên đường tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông đợt I. 14
12-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thị xã Hương Trà. 18
12-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
12-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
12-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch. 32
12-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
12-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014. 39
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2012. 54
12-12-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương. 56
12-12-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về thành lập thôn, tổ dân phố mới và sáp nhập thôn. 57
12-12-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 59
12-12-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 62
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2013 Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 64
13-12-2013 Quyết định số 2709/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011-2016. 66
16-12-2013 Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2014. 67
18-12-2013 Quyết định số 2756/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 871/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 70
19-12-2013 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý điều hành bình ổn giá, ổn định thị trường cuối năm 2013 và phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 71
13,938,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner