“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2013 Ngày 25 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Phong Điền
12-04-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện. 03
UBND huyện Quảng Điền
11-04-2013 Quyết định số 1374/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động bến đò ngang Vĩnh Tu - Cồn Tộc. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2013 Quyết định số 641/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
11-04-2013 Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế. 48
11-04-2013 Quyết định số 679/QĐ-UBND quy định một số mức chi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học. 56
12-04-2013 Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc công bố Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 59
16-04-2013 Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế. 62
13,938,374 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner