“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 05 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
20-12-2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
20-12-2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
20-12-2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
20-12-2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch. 37
23-12-2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc thị xã Hương Trà. 39
23-12-2013 Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND về việc đặt tên đường tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông đợt I. 48
23-12-2013 Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 51
HĐND huyện Nam Đông
20-12-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014. 57
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2014. 62
HĐND huyện Quảng Điền
18-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 64
18-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014. 68
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2013 Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011-2016. 70
23-12-2013 Quyết định số 2783/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 71
23-12-2013 Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011-2016. 72
23-12-2013 Quyết định số 2785/QĐ-UBND về trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. 73
24-12-2013 Quyết định số 2802/QĐ-UBND giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. 78
23-12-2013 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và năm 2014. 80
23-12-2013 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 85
24-12-2013 Chỉ thị số 25/CT-UBND về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2014. 89
24-12-2013 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 93
14,106,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner