“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2014 Ngày 15 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2013 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
HĐND huyện A Lưới
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND10 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 10
20-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND10 về dự toán ngân sách huyện năm 2014. 17
20-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND10 về chương trình giám sát năm 2014 của HĐND huyện. 19
20-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND10 về việc cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn để nâng cao sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2014 - 2020. 21
20-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND10 phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2012. 25
HĐND thị xã Hương Thủy
19-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 27
19-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách năm 2014. 32
19-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Hương Thủy giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020. 35
19-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
UBND huyện Phú Lộc
25-12-2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2014. 54
UBND huyện Phú Vang
25-12-2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và năm 2014. 57
UBND huyện Quảng Điền
30-12-2013 Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014. 61
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2013 Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tạm thời chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. 64
27-12-2013 Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. 69
27-12-2013 Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. 70
27-12-2013 Quyết định số 2848/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. 71
28-12-2013 Quyết định số 2874/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. 72
03-01-2014 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 73
31-12-2013 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính. 116
HĐND thị xã Hương Thủy
19-12-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014. 118
14,107,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner