“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2014 Ngày 25 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
16-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ¬trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
UBND huyện Phú Lộc
15-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nuôi tôm chân trắng trên đầm phá huyện Phú Lộc. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 25
08-01-2014 Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. 33
08-01-2014 Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền cấp phép karaoke. 40
09-01-2014 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thị trấn Phong Điền. 41
09-01-2014 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thị trấn A Lưới. 42
15-01-2014 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Ngọc Tuấn. 44
15-01-2014 Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Thanh. 45
15-01-2014 Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Quốc Huy. 46
15-01-2014 Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Đoàn Quang Sơn. 47
15-01-2014 Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Hồ Thế Hùng. 48
17-01-2014 Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Cồn Giá, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang. 49
07-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Festival Huế 2014 và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của quê hương đất nước trong năm 2014. 52
07-01-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2014. 55
16-01-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 57
16-01-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 59
20-01-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Thuận An và hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế. 61
22-01-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 62
14,106,947 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner