“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2014 Ngày 15 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và phân công, phân cấp quản lý công trình Hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
25-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
27-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
27-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
UBND huyện Nam Đông
21-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2014. 40
UBND huyện Phú Vang
09-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý Vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Vang. 43
UBND huyện Quảng Điền
20-01-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. 46
03-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 52
03-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 55
09-01-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND về việc tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với cấp quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ; kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất công ích tại các xã, thị trấn. 58
09-01-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2014. 60
09-01-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND về việc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2014. 64
20-01-2014 Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Lễ hội Sóng nước Tam Giang và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước trong năm 2014. 67
20-01-2014 Chỉ thị số 07/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và năm 2014. 69
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2013 Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015. 72
22-01-2014 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc phụ cấp công vụ cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các hội. 80
25-01-2014 Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010 - 2020. 81
25-01-2014 Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 83
24-01-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp hạn chế sử dụng tài nguyên rừng tự nhiên. 86
14,106,924 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner