“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2014 Ngày 25 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
11-02-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 10
UBND huyện Quảng Điền
10-02-2014 Chỉ thị số 08/2014/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 22
11-02-2014 Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2014. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2014 Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 27
11-02-2014 Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Bích Trúc, thành phố Huế đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 72
14-02-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2014. 73
13,363,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner