“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2014 Ngày 15 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
07-03-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
UBND huyện Nam Đông
28-02-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. 18
UBND huyện Quảng Điền
03-03-2014 Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2014. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2014 Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2014. 24
26-02-2014 Quyết định số 392/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
04-03-2014 Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Điền Hoà, huyện Phong Điền đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 38
04-03-2014 Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Xuân Phú, thành phố Huế đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 39
04-03-2014 Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Hồng Trung, huyện A Lưới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 40
06-03-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
10-03-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2014. 45
14,107,049 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner