“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2014 Ngày 15 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2014 Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND về việc tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 03
UBND huyện Phong Điền
03-04-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND huyện Phong Điền Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện. 06
UBND huyện Phú Lộc
27-03-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về phân công, phân cấp việc tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc. 08
26-03-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2014 Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc công nhận Nghề truyền thống Thừa Thiên Huế. 18
01-04-2014 Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
07-04-2014 Quyết định số 662/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. 23
07-04-2014 Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 25
07-04-2014 Quyết định số 667/QĐ-UBND quy định tạm thời tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
01-04-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. 32
13,363,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner