“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2014 Ngày 25 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2014 Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 03
11-04-2014 Chỉ thị số 17/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 08
UBND huyện Phú Lộc
14-04-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. 11
14-04-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc. 20
11-04-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lộc. 25
11-04-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nghề nuôi hàu trên đầm Lăng Cô, huyện Phú Lộc. 28
UBND huyện Quảng Điền
14-04-2014 Chỉ thị số 12/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình trên địa bàn huyện. 30
14-04-2014 Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND về việc xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến dân quân tự vệ năm 2014 và xây dựng chính quy nơi làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2014 Quyết định số 681/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh. 36
10-04-2014 Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Hải Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 39
14-04-2014 Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế. 40
16-04-2014 Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế của tỉnh. 42
13,363,902 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner