“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2014 Ngày 15 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 03
UBND thị xã Hương Trà
23-04-2014 Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng - PCCCR. 14
UBND huyện Phú Vang
18-04-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Vang. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2014 Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 18
18-04-2014 Quyết định số 774/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Vũng Bùn, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang. 19
21-04-2014 Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho: Trường Mầm non Sao Mai, thị xã Hương Thuỷ; Trường Mầm non Sơn Ca, thị xã Hương Thuỷ. 22
25-04-2014 Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số thôn của xã Hồng Thượng và xã Hồng Thái thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 23
25-04-2014 Quyết định số 856/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh. 25
24-04-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND tăng cường công tác an toàn điện và bảo vệ công trình điện. 27
28-04-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật tiếp công dân. 31
06-05-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
14,107,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner