“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2014 Ngày 25 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
09-05-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về hành chính - kỹ thuật cho hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
13-05-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 17
13-05-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 21
13-05-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
UBND thị xã Hương Thủy
13-05-2014 Quyết định số 1498/2014/QĐ-UBND ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2014 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Nguyên, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 35
05-05-2014 Quyết định số 908/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020. 36
08-05-2014 Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh: ông Đặng Ngọc Trân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 40
12-05-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2014 và tuyển sinh năm học 2014 - 2015. 41
14,106,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner