“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2014 Ngày 15 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hoá gia đình. 03
05-06-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
UBND huyện Phong Điền
23-05-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2014 Quyết định số 962/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 19
22-05-2014 Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015 cho Trường Cao đẳng Y tế Huế. 39
26-05-2014 Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
06-06-2014 Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Thuận Hóa. 43
14,107,183 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner