“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2014 Ngày 05 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước, phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
HĐND thị xã Hương Thủy
24-06-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
HĐND thị xã Hương Trà
24-06-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các phường, thị trấn, các xã quy hoạch phát triển đô thị thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
HĐND huyện Quảng Điền
18-06-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2013 - 2015) thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. 14
18-06-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với thị trấn Sịa và xã Quảng Phú. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-06-2014 Quyết định số 1154/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện. 18
14-06-2014 Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban điều hành đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng. 26
16-06-2014 Quyết định số 1189/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2013. 27
19-06-2014 Quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật thành Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. 39
19-06-2014 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014. 40
19-06-2014 Quyết định số 1233/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch họat động thông tin đối ngoại trung hạn giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
27-06-2014 Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Minh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Phát triển khu đô thị mới. 49
27-06-2014 Quyết định số 1301/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Phan Minh Nguyệt, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 50
27-06-2014 Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Bách, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 51
27-06-2014 Quyết định số 1323/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hoài Trâm, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 52
30-06-2014 Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu GISHue. 53
12-06-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và an toàn vận hành các nhà máy thủy điện. 55
HĐND thị xã Hương Thủy
24-06-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Ngọc Sơn. 58
24-06-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Phú. 59
HĐND thị xã Hương Trà
24-06-2014 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. 60
24-06-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Hương Trà đối với ông Nguyễn Viết Dũng. 61
HĐND huyện Phong Điền
24-06-2014 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Khắc Thọ. 62
24-06-2014 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền Khóa V Nhiệm kỳ 211 - 2016: Ông Nguyễn Văn Dũng. 63
14,107,118 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner