“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2014 Ngày 15 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
HĐND huyện Nam Đông
30-06-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2013. 19
30-06-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014. 21
30-06-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014 - 2020. 25
HĐND huyện Phú Lộc
27-06-2014 Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND về đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2014 Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ Thủy sản Vũng Điện, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang. 34
01-07-2014 Quyết định số 1378/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 37
02-07-2014 Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế. 39
08-07-2014 Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Đá Miếu, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. 42
08-07-2014 Quyết định số 1422/QĐ-UBND ban hành Quy định thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh. 45
08-07-2014 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 58
03-07-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh trong 2 năm (2014 - 2015). 61
HĐND huyện Phú Lộc
25-06-2014 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. 64
27-06-2014 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2013. 65
27-06-2014 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị mới La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 67
27-06-2014 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án đề nghị quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. 69
14,107,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner