“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2014 Ngày 25 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
17-07-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù. 22
HĐND huyện A Lưới
03-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND10 về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2014 để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 24
03-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND10 phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2013. 30
03-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND10 về việc Bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014 - 2020. 32
03-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND10 về việc phát triển Thể dục thể thao quần chúng huyện A Lưới giai đoạn 2014 - 2020. 38
03-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND10 về việc khôi phục và phát triển nghề truyền thống huyện A Lưới giai đoạn 2014 - 2020. 43
HĐND huyện Phú Vang
08-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2014 Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
15-07-2014 Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính thị trấn Sịa và xã Quảng Phú thuộc huyện Quảng Điền. 52
17-07-2014 Quyết định số 1463/QĐ-UBND về việc bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe máy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 54
14,106,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner