“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2014 Ngày 05 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND qui định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015. 04
18-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. 06
18-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VII). 13
18-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
18-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
18-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
18-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2014 Quyết định số 41/2014/QÐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 39
29-07-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. 72
HĐND thị xã Hương Thủy
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 81
10-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013. 86
10-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng Khu Trung tâm thị xã Hương Thủy. 88
HĐND thị xã Hương Trà
11-07-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 92
11-07-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2013. 96
HĐND huyện Quảng Điền
08-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 98
08-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013. 102
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng để xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. 104
18-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về phân bổ biên chế công chức năm 2014 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. 105
18-07-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 108
18-07-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 109
18-07-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 110
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2014 Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc chuyển đổi loại hình của Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. 111
22-07-2014 Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Cồn Máy Bay, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền. 113
24-07-2014 Quyết định số 1512/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với cát nhiễm mặn. 116
24-07-2014 Quyết định số 1515/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Luân. 117
24-07-2014 Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Trung Dũng. 118
24-07-2014 Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 119
14,107,129 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner