“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2014 Ngày 15 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
30-06-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
30-06-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
01-08-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
04-08-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt VII, năm 2014. 38
05-08-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
07-08-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp. 78
07-08-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi phí tham quan các công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 82
UBND huyện Nam Đông
31-07-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Nam Đông. 84
HĐND huyện Phong Điền
22-07-2014 Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 92
22-07-2014 Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2013. 97
22-07-2014 Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. 99
22-07-2014 Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. 101
22-07-2014 Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Thực hiện Điều lệ trường học của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn huyện Phong Điền từ nay đến năm học 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 103
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2014 Quyết định số 1519/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về chất độc hóa học đối với môi trường sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng 2020. 105
30-07-2014 Quyết định số 1550/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế. 109
30-07-2014 Quyết định số 1551/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh sách xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; danh sách xã, phường, thị trấn thí điểm phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng năm 2014. 112
30-07-2014 Quyết định số 1552 QĐ-UBND phê duyệt đề án Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 116
30-07-2014 Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc tiếp nhận ông Lê Trần Nguyên Hùng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 121
01-08-2014 Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Đình Đôi - Cửa Cạn, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 122
01-08-2014 Quyết định số 1575/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia. 125
04-08-2014 Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc phân bổ biên chế công chức năm 2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. 127
04-08-2014 Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 130
05-08-2014 Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. 132
05-08-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2014. 133
14-08-2014 Thông báo số 229/TB-UBND về việc đính chính Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 136
14,107,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner