“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2014 Ngày 05 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
21-08-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
21-08-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020. 18
27-08-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
28-08-2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
UBND huyện Nam Đông
20-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Nội quy làm việc của cơ quan UBND huyện. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2014 Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành nghề đào tạo ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2014. 41
28-08-2014 Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Hùng giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. 43
26-08-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 44
26-08-2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020. 55
14,106,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner