“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2014 Ngày 25 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
18-09-2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
UBND huyện Nam Đông
09-09-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện. 43
09-09-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đào tạo thạc sĩ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Nam Đông. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2014 Quyết định số 1798/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
08-09-2014 Quyết định số 1805/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 58
09-09-2014 Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phòng, chống bệnh Lao tỉnh Thừa Thiên Huế. 63
09-09-2014 Quyết định số 1811/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. 65
10-09-2014 Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 67
11-09-2014 Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 69
12-09-2014 Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh về triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 75
12-09-2014 Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở. 77
12-09-2014 Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 79
12-09-2014 Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh. 81
15-09-2014 Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Bảo hiểm y tế của tỉnh Thừa Thiên Huế. 84
10-09-2014 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 86
19-09-2014 Chỉ thị số 28/CT-UBND khẩn trương giải quyết tồn tại, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các Dự án mở rộng Quốc lộ 1. 90
13,363,951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner