“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2014 Ngày 05 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2014 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
25-09-2014 Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2014 Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh. 54
15-09-2014 Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban điều hành thực hiện thí điểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo định suất. 56
17-09-2014 Quyết định số 1865/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 58
22-09-2014 Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. 70
22-09-2014 Quyết định số 1894/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển cây cao su tiểu điền huyện A Lưới giai đoạn 2014 - 2020. 74
23-09-2014 Quyết định số 1897/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014. 79
23-09-2014 Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế. 89
24-09-2014 Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 92
30-09-2014 Quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 94
14,107,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner