“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46           Năm 2014 Ngày 15 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-10-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. 03
24-10-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về việc thông qua đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 06
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2014 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND về việc quy định các hoạt động và định mức hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015. 13
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-10-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Đinh Khắc Đính. 23
24-10-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Phan Công Tuyên. 24
24-10-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban và Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 25
24-10-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Lê Trường Lưu. 26
24-10-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Ngọc Thiện. 27
24-10-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Lê Trường Lưu. 28
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2014 Quyết định số 2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 29
27-10-2014 Quyết định số 2187/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế. 54
14,107,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner