“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2014 Ngày 25 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2014 Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo, đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Quảng Điền
18-11-2014 Chỉ thị số 18/2014/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2014 Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
11-11-2014 Quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế. 17
11-11-2014 Quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
11-11-2014 Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Khánh. 21
11-11-2014 Quyết định số 2377/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Hoàng Mạnh Dũng. 22
11-11-2014 Quyết định số 2394/QĐ-UBND ban hành quy định về tổ chức, quản lý quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng 2030. 23
11-11-2014 Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2000/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội, giai đoạn 2010 - 2020. 37
11-11-2014 Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. 39
11-11-2014 Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
11-11-2014 Quyết định số 2398/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
11-11-2014 Quyết định số 2400/QĐ-UBND việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp”. 46
11-11-2014 Quyết định số 2401/QĐ-UBND việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2011 - 2015. 48
11-11-2014 Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Hòn Voi - Vũng Đèo, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. 50
14-11-2014 Quyết định số 2419/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014 - 2015. 53
15-11-2014 Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc chuyển các khu vực hiện có thành tổ dân phố thuộc thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông. 60
15-11-2014 Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc chuyển các khu vực thành các tổ dân phố thuộc thị trấn Phú Lộc, thuyện Phú Lộc. 62
14,106,976 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner