“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2014 Ngày 15 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2014 Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND về việc Quy định chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
UBND huyện Phong Điền
03-12-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Phong Điền. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2014 Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 25
01-12-2014 Quyết định số 2535/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 31
04-12-2014 Quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản. 37
09-12-2014 Quyết định số 2600/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. 39
14,107,188 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner