“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2014 Ngày 25 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 03
12-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. 06
12-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 08
12-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
12-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2015; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2015. 17
12-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 53
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2014 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 57
UBND huyện Quảng Điền
12-12-2014 Chỉ thị số 19/2014/CT-UBND tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. 63
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2014 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 65
12-12-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2013. 68
12-12-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 70
12-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 73
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2014 Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hương Giang, huyện Nam Đông đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 75
12-12-2014 Quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hương Hòa, huyện Nam Đông đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 76
12-12-2014 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tăng cường công tác thú y thủy sản. 77
16-12-2014 Chỉ thị số 34/CT-UBND về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. 79
14,107,126 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner