“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2014 Ngày 15 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2013 Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2014 tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
UBND huyện Nam Đông
26-12-2013 Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND về việc đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 17
26-12-2013 Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị, bảo vệ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các Lễ hội năm 2014. 20
HĐND huyện Phong Điền
24-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 23
24-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014. 29
24-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2012. 31
HĐND huyện Phú Vang
19-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước huyện Phú Vang năm 2014. 33
19-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2013 Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 41
25-12-2013 Quyết định số 2832/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014. 84
25-12-2013 Quyết định số 2834/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ nay đến năm 2015. 98
15-12-2013 Chỉ thị số 27/CT-UBND tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với cấp quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh trong năm 2014. 107
26-12-2013 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2014. 111
27-12-2013 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 116
HĐND huyện Phong Điền
23-12-2013 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Khóa V, Nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Quốc Huy. 118
23-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Đoàn Quang Sơn. 119
23-12-2013 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: ông Đặng Trần Sơn. 120
23-12-2013 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: ông Nguyễn Quốc Huy. 121
HĐND huyện Phú Vang
19-12-2013 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 122
14,106,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner