“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2015 Ngày 25 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
31-12-2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
HĐND huyện Phú Vang
19-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 41
19-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2015. 47
19-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 49
UBND huyện Quảng Điền
07-01-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015. 55
07-01-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, các lễ hội mùa Xuân và năm 2015. 58
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2015 Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Minh Thuần. 61
05-01-2015 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Đình Tuấn. 62
06-01-2015 Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, kinh doanh bar, phòng trà và các loại hình tương tự trên địa bàn tỉnh. 63
07-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2015. 67
08-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Ất Mùi, Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước trong năm 2015. 69
09-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 72
13-01-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 74
17-01-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. 78
13,520,433 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner