“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2015 Ngày 25 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2015. 03
14-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2015 Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 21
09-01-2015 Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Vũ. 33
09-01-2015 Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Bùi Hồng Phong. 34
09-01-2015 Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Thủy Phương thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
12-01-2015 Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 37
12-01-2015 Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Mạnh. 48
13-01-2015 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
14-01-2015 Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Văn Cường. 53
14-01-2015 Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Văn Lập. 54
14-01-2015 Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Minh Phương. 55
14,072,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner