“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2015 Ngày 05 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và nơi tiếp công dân ở địa bàn thành phố Huế, các thị xã, các huyện thuộc tỉnh. 03
29-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
22-01-2015 Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
UBND huyện Quảng Điền
26-01-2015 Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2015 Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 31
20-01-2015 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 52
23-01-2015 Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Minh Quang. 61
23-01-2015 Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Chiêu Minhđối với ông Lê Chiêu Minh. 62
23-01-2015 Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Xuân Phương. 63
23-01-2015 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Dương Văn Đức. 64
23-01-2015 Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2015. 65
28-01-2015 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Đặng Hữu Phúc. 71
14,072,346 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner