“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2015 Ngày 05 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-01-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
30-01-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 57
25-02-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 62
UBND huyện Nam Đông
27-01-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. 65
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2015 Quyết định số 188/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. 67
30-01-2015 Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Hà. 80
30-01-2015 Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Mạnh. 81
30-01-2015 Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quê giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 82
02-02-2015 Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp phường. 83
05-02-2015 Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh. 85
05-02-2015 Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ “Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế”. 87
05-02-2015 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế. 89
14,072,814 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner