“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2015 Ngày 15 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện A Lưới
10-02-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-02-2015 Quyết định số 350/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 10
14-02-2015 Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
26-02-2015 Quyết định số 402/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
26-02-2015 Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc xếp hạng Đình Dương Xuân Hạ (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) là di tích lịch sử cấp tỉnh. 47
26-02-2015 Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc xếp hạng Đình Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) là di tích lịch sử cấp tỉnh. 48
26-02-2015 Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc xếp hạng Địa điểm Dốc Ba Trục (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) là di tích lịch sử cấp tỉnh. 49
26-02-2015 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc xếp hạng Miếu thờ và Mộ phần Trương Phi Phong (xã Hương Phong, thị xã Hương Trà) là di tích lịch sử cấp tỉnh. 50
03-03-2015 Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010 - 2020. 51
05-03-2015 Quyết định số 464/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 27/12/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch thuật. 54
05-03-2015 Quyết định số 469/QĐ-UBND ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 55
03-03-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đẩy mạnh công các tổ chức hoạt động Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ. 63
06-03-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 66
14,072,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner