“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2015 Ngày 25 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
12-03-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
13-03-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
UBND huyện Phú Lộc
17-03-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về việc tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015 trên địa bàn huyện. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2015 Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015. 28
13-03-2015 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 76
13-03-2015 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phong Hải, huyện Phong Điền đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 77
13-03-2015 Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phong An, huyện Phong Điền đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 78
13-03-2015 Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phú Thượng, huyện Phú Vang đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 79
14,072,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner