“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2015 Ngày 25 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
15-04-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
UBND huyện Phú Vang
13-04-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân huyện và nơi Tiếp công dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-03-2015 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Gành Lăng, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. 35
20-03-2015 Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. 37
03-04-2015 Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
07-04-2015 Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh Thừa Thiên Huế. 40
28-03-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015. 42
13-04-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 45
13,520,479 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner