“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2015 Ngày 05 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Phong Điền
03-04-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tiếp nhận, xử lý và trách nhiệm tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2015 Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc phân cấp giải quyết mai táng phí cho thân nhân các đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. 95
20-04-2015 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2012 - 2020. 97
20-04-2015 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 99
20-04-2015 Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện quy hoạch nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 101
14,072,383 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner