“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2015 Ngày 25 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
12-05-2015 Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 21
UBND huyện Phú Lộc
13-05-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 25
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-05-2015 Công văn số 50/HĐND-VX về việc đính chính Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 36
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2015 Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011 - 2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016 - 2020) của tỉnh Thừa Thiên Huế. 37
07-05-2015 Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 53
14-05-2015 Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc Hủy bỏ Quyết định 350/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 56
15-05-2015 Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2012 - 2015" và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt, giai đoạn 2012 - 2015”. 57
18-05-2015 Quyết định số 887/QĐ-UBND ban hành Bổ sung, điều chỉnh giá tối thiểu xe ô tô; xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 60
19-05-2015 Quyết định số 921/QĐ-UBND phê duyệt đề án quy hoạch ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. 67
20-05-2015 Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc công bố Bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường, thị trấn, xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 78
14,072,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner