“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2015 Ngày 05 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 03
UBND huyện Nam Đông
12-05-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. 24
UBND huyện Quảng Điền
25-05-2015 Chỉ thị số 11/2015/CT-UBND về việc tăng cường tiêu diệt cây Mai dương. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2015 Quyết định số 953/QĐ-UBND quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên khoáng sản quặng titan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
25-05-2015 Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
01-06-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015. 41
14,072,519 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner