“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2015 Ngày 15 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-06-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-06-2015 Quyết định số 1026/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2015. 11
09-06-2015 Quyết định số 1057/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến 2030. 14
11-06-2015 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số Điều của Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
04-06-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
04-06-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh. 29
11-06-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona. 32
HĐND huyện Phong Điền
03-06-2015 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Hoàng Văn Thái. 35
03-06-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Khắc Thọ. 36
03-06-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Khắc Thọ. 37
03-06-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Quang Dũng. 38
03-06-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc bầu cử bổ sung chức danh Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Trương Diên Hùng. 39
13,520,379 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner