“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2015 Ngày 25 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
HĐND huyện Nam Đông
06-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015. 26
06-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014. 31
HĐND huyện Quảng Điền
02-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 34
02-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2014. 38
14,072,557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner