“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2015 Ngày 25 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND thị xã Hương Thủy
14-09-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2015 Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Văn Thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 25
07-09-2015 Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với các xã thuộc huyện Phong Điền. 26
11-09-2015 Quyết định số 1815/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan. 27
15-09-2015 Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Văn Cường. 28
15-09-2015 Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Toàn Thắng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 29
15-09-2015 Quyết định số 1852/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phan Văn Thông. 30
15-09-2015 Quyết định số 1853/QĐ-UBND việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Lê Ngọc Sơn. 31
15-09-2015 Quyết định số 1854/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Thanh Minh. 32
17-09-2015 Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thủy sản Nam Hòn Đèo, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc. 33
14,072,336 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner