“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2015 Ngày 05 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-09-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Nam Đông
21-09-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đông. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-09-2015 Quyết định số 1902/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 28
29-09-2015 Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Quang Minh. 31
29-09-2015 Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Hoàng Đăng Khoa. 32
29-09-2015 Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. 33
14,072,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner