“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43           Năm 2015 Ngày 15 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
01-10-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 12
01-10-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 15
05-10-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
05-10-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 23
06-10-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã. 32
07-10-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
UBND huyện Phú Vang
29-09-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang. 43
UBND huyện Quảng Điền
25-09-2015 Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng nổ năm 2015. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2015 Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. 52
06-10-2015 Quyết định số 2036/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Văn Chiến. 57
06-10-2015 Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh. 58
06-10-2015 Quyết định số 2043/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Bà Lê Thị Thu Hương. 59
14,072,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner