“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2015 Ngày 05 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2015 Quyết định số 2160/QĐ-UBND phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2016. 06
22-10-2015 Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thủy sản Đá Dầm xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. 19
26-10-2015 Quyết định số 2214/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 22
27-10-2015 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015. 61
HĐND huyện A Lưới
14-10-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND10 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 ông Hồ Xuân Trăng. 65
14-10-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND10 về việc công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Mạnh Hùng. 66
14-10-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND10 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. 67
13,520,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner