“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46 + 47           Năm 2015 Ngày 15 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2015 Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 03
28-10-2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
28-10-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông. 22
28-10-2015 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm. 24
28-10-2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế. 29
28-10-2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 31
28-10-2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 36
28-10-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giống. 43
28-10-2015 Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy sản. 45
28-10-2015 Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy lợi. 50
30-10-2015 Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn. 55
UBND huyện Phong Điền
29-10-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Phong Điền. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2015 Quyết định số 2270/QĐ-UBND công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các sở ngành, UBND cấp huyện, xã tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015. 77
30-10-2015 Quyết định số 2472/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thủy sản Doi Trộ Kèn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. 84
02-11-2015 Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Hải Minh. 86
02-11-2015 Quyết định số 2529/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Châu Văn Lộc. 87
04-11-2015 Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thủy sản An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền. 88
04-11-2015 Quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Bảo vệ thủy sản Đầm Hà Trung, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang. 90
14,072,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner