“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2015 Ngày 25 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2015 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức chi phí dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
16-11-2015 Chỉ thị số 62/2015/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2015 Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 10
18-11-2015 Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc công nhận xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 16
18-11-2015 Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hương Lộc, huyện Nam Đông đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 17
18-11-2015 Quyết định số 2669/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hương Sơn, huyện Nam Đông đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 18
18-11-2015 Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hương Phong, huyện A Lưới đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 19
18-11-2015 Quyết định số 2671/QĐ-UBND về việc công nhận xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 20
18-11-2015 Quyết định số 2672/QĐ-UBND về việc công nhận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 21
18-11-2015 Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 22
18-11-2015 Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 23
18-11-2015 Quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc công nhận xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 24
18-11-2015 Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phong Hiền, huyện Phong Điền đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 25
18-11-2015 Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 26
18-11-2015 Quyết định số 2678/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phú Mậu, huyện Phú Vang đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 27
11-11-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 28
13,520,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner