“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2015 Ngày 05 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-11-2015 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 03
UBND huyện Nam Đông
17-11-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 26
UBND huyện Phú Lộc
24-11-2015 Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2015 Quyết định số 2698/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
23-11-2015 Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực của Ủy ban nhân dân tỉnh. 47
25-11-2015 Quyết định số 2713/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Lê Thanh Hồ. 48
26-11-2015 Quyết định số 2739/QĐ-UBND về việc xếp hạng Miếu Tiên Y (phường Thuận Lộc, thành phố Huế) là di tích lịch sử cấp tỉnh. 49
26-11-2015 Quyết định số 2740/QĐ-UBND về việc xếp hạng Lăng Trường Hưng (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) là di tích lịch sử cấp tỉnh. 50
26-11-2015 Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc xếp hạng Lăng Vĩnh Cơ (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) là di tích lịch sử cấp tỉnh. 51
26-11-2015 Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc xếp hạng Lăng Trường Diễn (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) là di tích lịch sử cấp tỉnh. 52
26-11-2015 Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc xếp hạng Lăng vua Hiệp Hòa (phường An Tây, thành phố Huế) là di tích lịch sử cấp tỉnh. 53
26-11-2015 Quyết định số 2747/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 54
14,072,341 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner